عکاسی رایگان
پوچ
تخفیف 50,000
پوچ
تخفیف 25%
پوچ
عکاسی رایگان
پوچ
تخفیف 50,000
پوچ
تخفیف 25%
پوچ
قرعه کشی ویژه سایت ای مو نی!

ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و شانس خودتان امتحان کنید . شاید شما برنده بودید

قوانین شرکت در قرعه کشی:

  • هر سیستم اجازه یک بار شرکت کردن در هر روز دارد.
  • هر ایمیل فقط یک بار در هر روز اجازه شرکت دارد.

قرعه کشی عکاسی رایگان ای مو نی با شرکت در این قرعه کشی رایگان به صورت رایگان و بدون هزینه میتوانید برنده یکی از جوایز تخفیف 50 هزار تومانی و 25درصدی و عکاسی رایگان شوید

در هر روز شما میتوانید فقط یک بار شانس خودتان را امتحان کنید در نظر داشته باشید که وارد کردن ایمیل درست بسیار مهم است زیرا بعد از برنده شدن هر نوع تخفیف و یا عکاسی رایگان کد تخفیف به ایمیل شما ارسال میشود و در صورت دسترسی نداشتن به ایمیل خود نمیتوانید از تخفیف خود استفاد کنید

شرکت در قرعه کشی عکاسی این شانس را برای شما فراهم میکند که برنده عکاسی رایگان شوید . باز زدن روی کلیک شانست امتحان کن در قرعه کشی شرکت کنید وارید کردن ایمیل الزامی می باشد اما وارد کردن کادر نام و نام خانوادگی اختیاری می باشد.

در صورت شرکت در قرعه کشی و برنده نشدن میتوانید فردا دوباره شانس خود را امتحان کنید شاید این بار یک تخفیف مناسب را از سایت ای مو نی دریافت کنید